مهم نیست که چقدر از جریان گسترده تبلیغات در اطراف خود خسته و عصبانی هستیم ، اما تبلیغات اجتماعی هنوز هم می توانند توجه ما را به خود جلب کنند و ما را به راحتی شوکه کنند. جای تعجب نیست ، زیرا مسائل مربوط به منافع عمومی ، مانند سلامتی ، محیط زیست و حقوق بشر و حیوانات ، همیشه قلب و ضمیر ما را آزار می دهد.

این مجموعه ای از چند کمپین تبلیغاتی قدرتمند است که شما را ناگزیر به فکر کردن درباره مسائلی که جهان ما با آن روبرو است خواهد کرد. شما باید خلاقیت و بینش این تبلیغ دهندگان را نیز تحسین کنید!
با ادامه مقاله جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی در خدمت شما هستیم.

خواب آلودگی از شما قوی تر است. بل خواب‌آلودگی رانندگی نکنید

های اجتماعی و زیست محیطی 1 714x1024 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 3

ببینید غذا دادن به یک گرسنه چقدر آسان است؟

های اجتماعی و زیست محیطی 2 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 3

خودتان باعث ایجاد سرطان می‌شوید

های اجتماعی و زیست محیطی 3 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 3

جنگل زدایی و هوایی که نفس می کشیم: قبل از اینکه خیلی دیر شود

های اجتماعی و زیست محیطی 4 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 3

برای افراد بی خانمان ، هر روز یک مبارزه است

های اجتماعی و زیست محیطی 5 714x1024 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 3

لیوان پیشگیری از مصرف زیاد آبجو: لطفا کنترل را بر نوشیدن خود از دست ندهید

های اجتماعی و زیست محیطی 6 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 3

یک کودک چیزی را نگه می‌دارد که در آمریکا ممنوع شده است. حدس بزنید که کدوم یکی؟

های اجتماعی و زیست محیطی 7 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 3

چیزی که در اطراف این اتفاق می‌افتد : جنگ عراق را متوقف کنید

های اجتماعی و زیست محیطی 8 855x1024 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 3

برای سوغاتی اندام و پوست حیوانات را خریداری نکنید

های اجتماعی و زیست محیطی 9 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 3

سو استفاده از حیوانات: همان حیوان، مالک متفاوت

های اجتماعی و زیست محیطی 10 768x1024 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 3
های اجتماعی و زیست محیطی 11 768x1024 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 3

کمربندتو ببند زنده بمون

های اجتماعی و زیست محیطی 12 767x1024 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 3

منبع : demilked.com