تماس با ما

تماس با ایران زمین

راهبرد امروزی توسعه تجارت ایرانیان

شرکت ایران زمین در شعبه قم شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 14 

و در شعبه تهران شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9 الی 16:30 پذیرای شما میباشد

همچنین شما میتوانید از منوی زیر شرایط همکاری با شرکت ایران زمین رابررسی کنید

تماس با ایران زمین

راهبرد امروزی توسعه تجارت ایرانیان

شرکت ایران زمین در شعبه قم شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 14 

و در شعبه تهران شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9 الی 16:30 پذیرای شما میباشد

همچنین شما میتوانید از منوی زیر شرایط همکاری با شرکت ایران زمین رابررسی کنید

تهران
خیابان شریعتی- نبش سیمرغ 
 جنب بانک مسکن- طبقه دوم 
26713662:تلفن
 
 
قم
بلوار الغدیر ، الغدیر 11 
ساختمان ایران زمین ، طبقه 6
تلفن : 32856767
:Email
[email protected]
 

با ما در ارتباط باشید