مهم نیست که چقدر از جریان گسترده تبلیغات در اطراف خود خسته و عصبانی هستیم ، اما تبلیغات اجتماعی هنوز هم می توانند توجه ما را به خود جلب کنند و ما را به راحتی شوکه کنند. جای تعجب نیست ، زیرا مسائل مربوط به منافع عمومی ، مانند سلامتی ، محیط زیست و حقوق بشر و حیوانات ، همیشه قلب و ضمیر ما را آزار می دهد.

این مجموعه ای از چند کمپین تبلیغاتی قدرتمند است که شما را ناگزیر به فکر کردن درباره مسائلی که جهان ما با آن روبرو است خواهد کرد. شما باید خلاقیت و بینش این تبلیغ دهندگان را نیز تحسین کنید!
با ادامه مقاله جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی در خدمت شما هستیم.

رانندگی با حواس پرت: به هر دو طرف فکر کنید

تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 1 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 2

هر ۶۰ ثانیه یک گونه از بین می‌رود

تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 2 1 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 2

سیگار کشیدن باعث پیری زودرس می شود

تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 3. 1 708x1024 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 2

کودکان “مورد غفلت واقع شده “ساخته شده اند تا احساس نامرئی بودن کنند. کودک آزاری را اکنون متوقف کنید

تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 4 1 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 2

اقدام جهانی به نفع حیوانات: کیسه های پلاستیکی می کشند

تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 5 1 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 2

در این اطراف چه چیزی اتفاق می‌افتد؟ دریا را تمیز نگه دارید

تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 7 1 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 2
تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 8 1 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 2

انجمن حفاظت از صیادان دریایی: وقتی ماهی تن می بینید ، به پاندا فکر کنید

تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 9 1 744x1024 - جذابترین تبلیغات های اجتماعی و زیست محیطی 2

منبع : demilked.com