رویدادهای روزانه تکی

ژانویه 1, 2021

تبلیغات مناسب خدمات

ویژگی های خاص خدمات خدمات، همچون کالا از ویژگی هایی برخوردار است که در فرایند مبادله و داد و ستد، تاثیر گذار خواهد بود. به رغم وجود شباهت هایی بین خدمات و کالا ، تفاوت هایی نیز در این دو دست از محصولات وجود دارد. مهمترین تفاوت خدمات با کالا که باعث تمایز مدیریت، بازاریابی...
Read More

اهداف تبلیغات

بر مبنای نوع ارتباطات مد نظر مشتریان، ابزارهای مختلف ترویج شامل تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم، سیاست گذاری و اجرا می شوند. در شرکت های خدماتی، نمونه های اهداف تبلیغات، استراتژی های تبلیغاتی و برنامه های اجرایی در تبلیغات می تواند به قرار ذیل باشد: نمونه هایی از اهداف تبلیغات...
Read More