رویدادهای روزانه تکی

نوامبر 27, 2020

تبلیغات و فروش

هدف تمام شرکت های تجاری، افزایش فروش سودآور از طریق شناسایی و ارضای نیازها و خواسته های بازار و مصرف کنندگان در بلندمدت است. مدیریت تبلیغات و فروش، در رسیدن به این هدف، نقش مهمی را در مجموعه ی فعالیت های بازاریابی ایفا می کنند. امروزه، بیش از گذشته فروشندگان، قدرتی پویا در دنیای تجارت...
Read More

توسعه کسب‌وکار کوچک

بسیاری از صاحبان مشاغل کوچک می خواهند کسب و کار خود را با بیشترین سرعت رشد دهند. اما اگر بدون برنامه به چنین کاری بپردازید ، احتمال این که هر چیزی که برای آن زحمت کشیده اید از بین برود ، بسیار زیاد میشود.بعنوان مثال شرکتTake Wise Acre Frozen Treats  قبل از اینکه درآمد یا...
Read More