رویدادهای روزانه تکی

آگوست 18, 2020

مهم ترین اطلاعات تبلیغاتی سال 2020

تبلیغات در طول صدها سال تحول یافته و به یک نیروی محرک اصلی اقتصاد مدرن تبدیل شده است. در دهه سوم قرن بیست و یکم ، صنعت شاهد عصر جدیدی از امکانات فناوری خواهد بود. واقعیت مجازی و افزودنی شکوفا خواهد شد و تبلیغات با چهره ای روبرو خواهد شد . Google و Facebook هنوز...
Read More