رویدادهای روزانه تکی

مارس 6, 2019

مدیریت تبلیغات محیطی و تحلیل ضوابط اجرایی آن در ایران

اکثر مردم در دنیای امروزی هر روز در معرض تبلیغات رسانه‌ای و محیطی فراوانی قرار دارند، جهان امروز و محیطی که در آن زندگی می‌کنیم به دلایل اجتماعی و اقتصادی مکانی است برای رد و بدل شدن متوالی پیام‌های تبلیغاتی به مخاطب، طوری که هر شهروند روزانه با بیش از ۱۵۰۰ تبلیغ مواجه است. یکی...
Read More