برچسب

چگونه در شروع مذاکره بر طرف مقابلمان چیره شویم

چگونه در شروع مذاکره بر طرف مقابلمان چیره شویم

اهمیت شروع مذاکره به طور طبیعی اهمیت شروع مذاکره با نوع فروش تغییر می یابد. این موضوع زمانی حیاتی تر می شود که شما برای اولین بار در حال مذاکره با یک مشتری هستید و قصد دارید که یک قرارداد نسبتا بزرگ را بفروشید. به همین ترتیب این اهمیت، هنگامی کاهش می یابد که شما...
Read More