رویدادهای روزانه تکی

می 7, 2020

جزئیات شروع مذاکره ی موفق (بخش 2)

جلوگیری از خروج زود هنگام بسیاری از فروشندگانی که اطلاعات و محصول خوبی دارند شکایت می کنند که به محض این که شروع به معرفی محصول خود کرده اند، مشتری از آن ها عذر خواهی کرده و آن ها بیرون می کند. کدام مشتریان واقعی هستند که خواهان محصولی باشند و به فروشنده اجازه ندهند...
Read More

جزئیات شروع مذاکره ی موفق (بخش 1)

بعد از این که روش شروع مذاکره انتخاب شد، سایر جزئیات مهم دیگر باید مورد توجه قرار گیرند. این جزئیات عبارتند از: 1 – تنظیم قرار ملاقات و حضور به موقع 2 – زمان نزدیک شدن به مشتری 3 – نشان دادن کارت ویزیت 4 – جلوگیری از خروج زود هنگام 5 – عذر خواهی...
Read More

روش های شروع مذاکره (بخش 3)

روش سوالی استفاده از یک سوال برای فروش مذاکره یک هنر است. این کار می تواند به تنهایی یا با ترکیب با سایر روش ها، خصوصا روش منافع مشتری انجام شود. وقتی که یک فروشنده نزد مشتری رفته قصد دارد با او درباره ی دوران بازنشستگی صحبت کند، می پرسد “می خواهید در سال 2030...
Read More

روش های شروع مذاکره (بخش 2)

روش منافع مصرف کننده روش منافع مصرف کننده، مذاکره را با یک سوال یا عبارت آغاز می کند و توسط آن فکر مشتری به سمت منافعی سوق داده می شود که پیشنهاد شما آن ها را تامین می کند. گاهی عبارت به نحوی تنظیم می شود که کنجکاوی مشتری را تحریک کند. گاهی نیز تلاش...
Read More

روش های شروع مذاکره (بخش 1)

یازده روش وجود دارد که فروشنده می تواند مذاکره ی خود را با آن ها شروع کند: 1 – روش معرفی فروشنده 2 – شروع با معرفی محصول 3 – منافع مصرف کننده 4 – روش مشاوره ای 5 – روش شوک 6 – روش نمایش بازی 7 – روش سوالی 8 – روش شروع...
Read More

چگونه در شروع مذاکره بر طرف مقابلمان چیره شویم

اهمیت شروع مذاکره به طور طبیعی اهمیت شروع مذاکره با نوع فروش تغییر می یابد. این موضوع زمانی حیاتی تر می شود که شما برای اولین بار در حال مذاکره با یک مشتری هستید و قصد دارید که یک قرارداد نسبتا بزرگ را بفروشید. به همین ترتیب این اهمیت، هنگامی کاهش می یابد که شما...
Read More

چگونه در شروع مذاکره طرف مقابل را ضربه فنی کنیم

سرانجام پرده بالا می رود. مشتری روبه روی شما نشسته اند. شما باید شروع کنید. اشتباه نکنید، شروع مذاکره بسیار مهم است. مطالعات بی شمار ظرف سال های گذشته نشان داده اند که فروش در دقایق اول مذاکره پیروز می شود یا شکست می خورد. یعنی در مرحله ی شروع مذاکره. اهداف در مرحله ی...
Read More

هنر متقاعد کردن افراد (بخش 6)

اگر_آنگاه روش اگر_آنگاه به سادگی یک قضیه را فرض می کند و سپس از آن نتیجه می گیرد. یک فروشنده ی لباس های مردانه به عمده فروشی که برای تکرار خرید مردد است می گوید: اگر شما خرید خودتان را از ما متوقف کنید، در این صورت امیدوارم (آنگاه) شرایط ما را درک کنید که...
Read More

هنر متقاعد کردن افراد (بخش 5)

استدلال منطقی هنگامی که فروشندگان در مذاکره از استدلال منطقی استفاده می کنند، انتظار دارند که مشتری استدلال کند، فکر کند و مقایسه کند. این نوع فروش به طور ضمنی تلاش می کند تا ذهن خریدار را به سمت یک قیاس منطقی سوق دهد. یک”قیاص منطقی” یک استدلال است که از سه جزء تشکیل شده...
Read More