برچسب

مستندنگاری چیست؟

مستندنگاری چیست و مستندنگار کیست؟

برای روشن‌ شدن این موضوع، پشت صحنۀ فیلمی را در نظر بگیرید که همۀ مراحل پیش‌تولید (نویسندگی، پیداکردن لوکیشن و…)، تولید و پس از تولید (تدوین، موزیک و…) را ثبت و ضبط کرده است. ماحصل این فیلم برای علاقه‌مندان و عوامل فیلم می‌تواند فرمولی راهگشا باشد که پیش‌ازآن برای انجامش مشکل داشته‌اند یا ایده‌های جدیدی...
Read More