برچسب

مذاکره ی موفق

25 اشتباه رایج در فروشندگی (درک نکردن احساس مشتری)

احساس مشتری را درک کنید خود را جای مشتری بگذارید _ با چنین شرایطی است که در می یابید چگونه در بازاریابی موثر عمل کنید. شریک شدن در احساس مشتری با آنچه که اغلب بازاریابها به آن شناخت مشتری می گویند، فرق فاحشی دارد. بین بازاریابها حرفی رایج است که می گویند: ((واقعیت این است...
Read More

جزئیات شروع مذاکره ی موفق (بخش 3)

روش های پیشنهادی مختلفی برای کاهش نگرانی مشتری وجود دارند که اساس آن ها بر دروغ استوار است. “من فقط می خوام نظر شما را درباره ی این موضوع بدونم.” من نیامده ام اینجا که به شما چیزی بفروشم، من فقط می خواهم شما را با برنامه هایمان آشنا کنم.” تردیدی وجود ندارد، مشتریانی هستند...
Read More

جزئیات شروع مذاکره ی موفق (بخش 2)

جلوگیری از خروج زود هنگام بسیاری از فروشندگانی که اطلاعات و محصول خوبی دارند شکایت می کنند که به محض این که شروع به معرفی محصول خود کرده اند، مشتری از آن ها عذر خواهی کرده و آن ها بیرون می کند. کدام مشتریان واقعی هستند که خواهان محصولی باشند و به فروشنده اجازه ندهند...
Read More

جزئیات شروع مذاکره ی موفق (بخش 1)

بعد از این که روش شروع مذاکره انتخاب شد، سایر جزئیات مهم دیگر باید مورد توجه قرار گیرند. این جزئیات عبارتند از: 1 – تنظیم قرار ملاقات و حضور به موقع 2 – زمان نزدیک شدن به مشتری 3 – نشان دادن کارت ویزیت 4 – جلوگیری از خروج زود هنگام 5 – عذر خواهی...
Read More

روش های شروع مذاکره (بخش 1)

یازده روش وجود دارد که فروشنده می تواند مذاکره ی خود را با آن ها شروع کند: 1 – روش معرفی فروشنده 2 – شروع با معرفی محصول 3 – منافع مصرف کننده 4 – روش مشاوره ای 5 – روش شوک 6 – روش نمایش بازی 7 – روش سوالی 8 – روش شروع...
Read More