برچسب

مدیران

ارتباطات از روی تمایل

همانطور که می‌دانید زندگی بیشتر به یک شبکه ارتباطی می‌ماند، شبکه‌ای بسیار گسترده. آنگاه که پدری بر گونه فرزندش بوسه می‌زند، کودکی به مادرش لبخند می‌زند، دانش‌آموزی برای پاسخ به پرسش آموزگار دستش را بلند می‌کند، مشتری به برچسب قیمت‌ها نگاه می‌کند، هرکدام از این حرکات نوع خاصی از برقراری ارتباط است، که آدم‌ها از...
Read More

رفتار مصرف‌کننده چیست؟

رفتار مصرف‌کننده فعالیت‌هایی هستند، که در آنها افراد درگیر استفاده واقعی یا بالقوه از اقلام مختلف بازار که شامل محصولات خدمات ایده‌ها و محیط دانشگاه‌ها می‌شود، هستند. فعالیت‌های فیزیکی احساسی و ذهنی‌ای که افراد هنگام انتخاب خرید استفاده و دور انداختن کالاها و خدمات در جهت ارضای نیازها و خواسته‌های خود درگیر آنها هستند. رفتار...
Read More