برچسب

لانس آرمسترانگ

میخ و چکش بصری؛ چگونه تصویری ماندگار از کلمات برای مردم بسازیم؟

وقتی در دنیایی از واژه‌ها زندگی می‌کنید، تمایل دارید که دنیای تصاویر را به طریقی، نسبت به دنیای واژه‌ها، درجه دوم اهمیت قرار دهید. با این حال طبیعت تصویری است، نه کلامی. در پارک قدم بزنید، در اقیانوس غواصی کنید یا از کوهی بالا بروید. واقعیت همین است و هیچ واژه‌ای در طبیعت وجود ندارد....
Read More