برچسب

تخریب تبلیغاتی

برندالیسم و استفاده از هجو تبلیغاتی؛ جلوۀ تبلیغاتی هنر

جنبش ضدتبلیغاتی برندالیسم در جولای سال ۲۰۱۲ در لندن پایه‌گذاری شد. ‌۲۶ آرتیست بریتانیایی یک کمپین تبلیغات هجو یا تخریبی به راه انداختند. در ماه می سال ۲۰۱۴ چهل فعال برندالیسم ۳۶۵ جایگاه تبلیغات محیطی را در ده شهر انگلستان جایگزین آثار خود کردند؛ ایستگاه اتوبوس، بیلبورد و هر جایگاه دیگری را با طرح‌های مونوکروم و...
Read More