برچسب

تبلیغات خارج از خانه

اتفاق مهم در تبلیغات محیطی چیست؟ وقتی که «ردیابی چشم» رقم می‌خورد…

نتایج تعقیب بینایی نشان داده است که تبلیغات دارای ماهیت اجتماعی می‌توانند بر رفتار تأثیر بسزایی بگذارند. نتایج تحلیل آماری و خوشه‌بندی نیز این تمایز را تأیید کرد. تبلیغات در فضای باز، تابلوهای تبلیغاتی کنار جاده‌ها و خیابان‌ها، قدیمی‌ترین راه تبلیغ محصولات و خدمات‌اند. امروزه، پیام‌های تبلیغاتی در اشکال مختلف پیام خود را به افرادی...
Read More

معرفی سه کمپانی برتر تبلیغات محیطی جهان

قصد داریم تا به معرفی و شرح مختصری از سه کمپانی‌ نخست در زمینه تبلیغات محیطی بپردازیم. نکتۀ جالبِ بررسیِ پیش‌رو این است که هرکدام ازین کمپانی‌ها در سه قارۀ متفاوت اروپا، آمریکا و آسیا قرار دارند.
Read More