برچسب

بازاریابی موفق

25 اشتباه رایج در فروشندگی (فریفته ی طرح های بزرگ شدن)

فریب طرح های بزرگ و پر سود را نخورید ضرب المثلی در ورزش بیسبال است که می گویدهیچگاه چشم خودراازتوپ برندارید.همین توصیه را باید به بازاریها و ویزیتورها کرد که به قدری محو حجم بزرگ معاملات میشوند و انها را قطعی تصور می کنند که از دیگر نیازها وقراردادهای کوچک مشتری غافل می شوند. هیچ...
Read More

بازبینی بازاریابی و بخش بندی بازار

بازبینی بازاریابی، بررسی تفضیلی محیط بازاریابی شرکت، فعالیت های بازاریابی معین و سیستم بازاریابی داخلی آن است. بازبینی محیط بازاریابی بررسی بازار های شرکت، مشتریان، رقبا و کل محیط سیاسی و اقتصادی است و شامل تحقیق بازاریابی و جمع آوری داده های گذشته شرکت شما و محصولاتش است. این، فرایندی مرور پذیر است و تنها...
Read More