برچسب

اهداف فروشنده ی ماهر

فرمول فروشندگان خبره: هدایت، طرفداری و یا کنارکشیدن

ما به فروشندگان خبره ای نیاز داریم که رهبران فعالی باشند. در حرفه ما کلیشه ای هست که می گوید: 20 درصد کارکنان فروش، 80 درصد کار را تولید می کنند. این فروشندگان حرفه ای و سطح بالا سزاوار درآمدهای زیادند. فروشندگان ممتاز، سالیانه بین هشتاد هزار تا چند صد هزار دلار درآمد دارند. هیچ...
Read More

اهداف فروشنده حرفه ای بخش 2

عرضه ی کمک های فنی به مشتریان در فروش کالا های صنعتی اغلب لازم است مهندسان به مشتریان کمک های فنی عرضه کنند. ((جیم پرکنیز)) یک فروشنده ی چسب صنعتی، به منظور رفع نیاز های فنی مشتریان خود در زمینه ی چسب باید دائما محصول ها یا فرآیند های مخصوصی را توصیه و به کار...
Read More

اهداف فروشنده حرفه ای بخش 1

افرادی که نیرو های فروش یک شرکت را تشکیل می دهند، در مقابل پرداختی که به آن ها می شود طیف وسیعی از وظایف را انجام می دهند. اکنون با توجه به آن چه فروشندگان مختلف ممکن است انجام دهند شغل های فروشندگی را تقسیم بندی می کنیم. این وظایف بدون در نظر گرفتن ترتیب...
Read More