بیلبورد اتوبان تهران قم کد 212

اجاره بیلبورد
کد 212

اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد اتوبان تهران
اجاره بیلبورد اتوبان تهران قم
اجاره بیلبورد تهران
تبلیغات بیلبورد تهران قم
اجاره بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان تهران قم
تبلیغات اتوبان تهران
تبلیغات محیطی اتوبان تهران

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :47.2 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :212