رویدادهای روزانه تکی

فوریه 9, 2022

چطور یک آژانس یا کانون تبلیغاتی خوب انتخاب کنیم؟

اغلب، تیم‌های بازاریابی داخلی وظیفه پیدا کردن یک آژانس تبلیغاتی یا کانون تبلیغاتی جدید برای کمک به حل چالش‌های بازاریابی، رشد برندهای شان و در نهایت رسیدن به اهداف تجاری شرکت شان را دارند. هر بازاریاب می داند که موفقیت شغلی آنها اغلب به موفقیت برندهای شان بستگی دارد. بنابراین، انتخاب شرکتی که پیام‌ها، کانال‌های...
Read More