رویدادهای روزانه تکی

ژانویه 31, 2022

تاثیر روانشناسی در تبلیغات محیطی و بیلبورد

وقتی صحبت از تبلیغات محیطی یا به طور کلی تبلیغات می شود، کمپین شما فقط به همان اندازه توانایی و دانش شما برای دسترسی و جذب مردم موثر است. به هر حال، مصرف کنندگان، به غرایز، شهود، تجربیات گذشته و درس های آموخته شده خود تکیه می کنند تا با استفاده از بودجه و زمان...
Read More