رویدادهای روزانه تکی

فوریه 15, 2021

کامپیوتر ویژن چیست؟

مقدمه با شنیدن کامپیوتر ویژن یا دید کامپیوتری چه تصوری درباره آن در ذهن شما شکل می گیرد؟ چطور یک کامپیوتر می بیند؟ یا اصلا چرا باید بخواهیم یک رایانه چیزی ببیند و منظور از کامپیوتر ویژن چیست؟ کامپیوتر ویژن چیست؟ دید کامپیوتری یا Computer vision ( یا دید ماشینی ) یکی از رشته های...
Read More