رویدادهای روزانه تکی

دسامبر 16, 2020

مدیریت تبلیغات

اهداف مدیریت تبلیغات امروزه میزان بودجه ی تبلیغات در همه نقاط جهان ده ها برابر شده و بی تردید آژانس های تبلیغاتی در به ثمر رسیدن این سرمایه گذاری، مسئولیت خطیری بر عهده دارند. در عرصه بازاریابی، بسیاری نیز دچار توهمات جدیدی شده اند، مثلا موفقیت های اتفاقی را از یک استراتژی هوشمند تمیز نمی...
Read More

تاثیر تبلیغ بر روی فروش

اصل تکرار تبلیغ تاثیر ات تبلیغ ، غالبا نامحسوس و اندک هستند. ولی همین تاثیرات اندک می تواند تعادل را بر هم زند. ما از این تاثیرات اندکی که تبلیغات ممکن است داشته باشند، اصلا آگاه نمی شویم، چون به طریقی کوچک و نامحسوس با یکدیگر جمع می شوند و در یک زمان به چشم...
Read More