رویدادهای روزانه تکی

دسامبر 13, 2020

قرار ملاقات گذاشتن با مشتری

قرار ملاقات گذاشتن با مشتری قرار ملاقات گذاشتن با مشتری امری حیاتی است. یک ضرب المثل قدیمی در میان فروشندگان هست که می گوید «هیچکس از شرکت نمی خرد بلکه از فرد می خرد.» می توان درباره این ضرب المثل اینگونه بحث کرد که بزرگی و شهرت یک شرکت اغلب منجر به فروش می شود....
Read More