رویدادهای روزانه تکی

می 25, 2020

25 اشتباه رایج در فروشندگی( حواس پرتی)

حواستان را جمع کنید مشتری مداری هنگامی که تمام حواس خود را متوجه مشتری و برخورد با او می کنید، نتیجه این می شود که او نیز تمام توجه خود را به شما معطوف کند. چندی پیش ویزیتور جوانی که با من وقت ملاقات داشت به دفترم آمد. او به منظور تبلیغ کالایی که برای...
Read More