رویدادهای روزانه تکی

آوریل 4, 2020

شناساندن سایت به موتور های جستجو

موتور های جستجو، متداول ترین ابزار برای جستجو در اینترنت به شمار می روند. چون موتور های جستجو ترافیک زیادی را به سمت سایت روانه می کنند، از این رو لازم است نحوه ی کار مهمترین موتور های جستجو و همین طور از نحوه ی طراحی سایت برای قرار گرفتن در فهرست سایت های موتور...
Read More