رویدادهای روزانه تکی

مارس 18, 2019

برندهای داستان‌گو ؛ با بازگو کردن سرگذشت برند خود، احساسات بخرید…

داستان برند (Brand story) یک روایت منسجم است که تمام حقیقت‌ها، اتفاقات، تاریخچه و احساساتی را که توسط برند شما به وجود آمده است، در بر می‌گیرد. برعکس تبلیغات سنتی، که در مورد برند شما آگاهی‌رسانی می‌کند و برند شما را به نمایش درمی‌آورد؛ داستان برند بایستی یک واکنش احساسی را به مخاطب الهام ببخشد. امروزه برای برندها...
Read More