رویدادهای روزانه تکی

مارس 3, 2019

تبلیغ در تبلیغ

امروزه تبلیغ‌کنندگان برای دستیابی به اهداف خود از شیوه‌ها و فنون متفاوتی استفاده می‌کنند و حاصل فعالیت آنها بیشتر به جادو شبیه است. گسترش دانش مربوط به تبلیغ باعث شده است که هر روز شاهد پیشرفت فنون تبلیغ باشیم. فن تبلیغ در تبلیغ یکی از شیوه‌های نوین تبلیغ در عرصۀ رسانه‌ها به شمار می‌آید. رسانه‌ها...
Read More

هوش مصنوعی در تبلیغات

آیا هوش مصنوعی این است که فکر بشری را در کامپیوتر قراردهند ؟ برخی از محققان گفتند که...
Read More