برچسب

معنای کلمه ی برند

برند چیست؟

قرن ها است که برند سازی به عنوان ابزاری برای ایجاد تمایز میان کالا های یک تولید کننده از تولیدکنندگان دیگر مطرح است. در واقع واژه ی برند از واژه ای در زبان اسکاندیناوی قدیم تحت عنوان ((Brander)) (به معنای داغ کردن یا سوزاندن) ریشه می گیرد. در آن زمان دامداران برای متمایز ساختن حیوانات...
Read More