برچسب

مصطفی کلامی

ارزش کسب‌وکارهای آزاد و تجاری نسبت به نهادهای خیریه

چیزی که می‌تواند در دراز مدت به نفع همه باشد، راه‌اندازی یک تجارت خوب است؛ چیزی که ارکان مولد آن و سرمایه‌های آن، همین افرادی هستند که نیازمند یاری‌رسانی هستند.
Read More