برچسب

مذاکره موفق

هنر متقاعد کردن افراد (بخش 4)

پیشنهاد مثبت و منفی یک پیشنهاد مثبت، به شنوده می گوید که کاری بکند (خرید محصول) یا چیزی بگوید (از محصول خوشم آمد). یک پیشنهاد مثبت به طور ضمنی بیان کننده ی این موضوع است که مشتری به سوی تصمیم خرید در حرکت است. یک پیشنهاد منفی بیان کننده ی حرکت در جهت مخالف است....
Read More

چگونه استاد داستان گویی شویم – آموزش استوری تلینگ

تقریباً تمام رهبران جهان داستان نویسان معرکه ای هستند. این یکی از مهمترین مهارت هایی است که می توانید انتخاب کنید ، و برای افراد درونگرایکی از سخت ترین هاست
Read More

اصول مذاکره (بخش اول)

اگر در کسب و کار خود قصد فروش محصول یا خدمات ، تغییر افکار ، اقناع ، افزایش امید و ... دارید ، باید با اصولی آشنا شوید که قدرت مذاکره شما را چند برابر کند و موفقیت بسیاری در کار خود بدست بیاورید . در ادامه این مقاله با کانون تبلیغاتی ایران زمین همراه...
Read More