برچسب

فروش حرفه ای

انواع دیدگاه های برگزیده فروش (بخش 1)

دیدگاه های فروش ابزارهای مفیدی هستند ولی آن ها را نمی توان جایگزین جستجوی بزرگتر و عمیق تری نمود که برای نیازهای واقعی مشتری لازم است و ارزشی که محصول یا خدمات شما در انجام آن ها تامین می کند. تمرکز بر ویژگی ها و فواید محصول شاید معمول ترین و عمومی ترین دیدگاه فروش،...
Read More

بیست و یک اصل برای تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد کار سختی است. فروشندگان پرقدرت و مصمم، قرارداد تنظیم می کنند. فروشندگان ضعیف و بی اراده کارشان به بن بست کشیده می شود. در تمام پیشنهادهای فروشتان، یا شما قراردادی تنظیم می کنید و یا مشتری شما را به بن بست خواهد کشید. همه می دانیم که سه عامل فروش شامل ارزش، سرعت...
Read More

قوانین اساسی فروش را بشناسید

تا کنون مشخص شد که همه فروشندگان شرکت شما باید از شیوه کاری و تنظیم قرارداد مشابه استفاده نمایند و آن را به یک صورت به کار گیرند. این یک قانون اساسی برای فروش است و بی شک تنها قانون اساسی است. اکنون چند قانون که فروشندگان باید مو به مو آن را اجرا کنند...
Read More

تکنیک های فروش حرفه ای بخش 2

تکنیک-فروش-حرفه‌ای به سختی می توان یک مدیر عامل یافت که زمانی را صرف فعالیت های فروشندگی نکرده باشد و یا هم اکنون بخش مهمی از وقت خود را به فروش اختصاص ندهد. در واقع، در دوران تولید انبوه، که فروش معنی توزیع انبوه می دهد، به دلایل زیر اهمیت فروش توسط سطوح بالای سازمانی، به...
Read More