برچسب

فروشنده ی حرفه ای

25اشتباه فروشندگی(شتابزدگی در فروش)

درذهن داشته باشید که دریافت سفارش از مشتری شما را دستپاچه نکند. در فروش هر کالا وارائه هر خدمتی در هر جا چهار مرحله مهم نقش دارند.به عبارت بهتر روند فعالیت فروش شما به چهار مرحله به شرح زیرتقسیم می شود:1)یافتن مشتری مناسب2)ملاقات مذاکره با مشتری3)ارائه کالا یا توضیح خدمات4)بستن قرارداد و دریافت سفارش. برای...
Read More

25 اشتباه فروشندگی(همیشه به روز باشید)

دانایی توانایی است. اکثر بازاریاب ها بخاطر جواب منفی مشتری یا عدم موفقیت خود موضوع سفارش مشتری و انجام کار را منتفی می دانند در حالیکه در بازرگانی بندرت کاری خاتمه یافته یا به بن بست رسیده تلقی می شود.حقیقت ناخوشایند این است که در بازرگانی نباید تنها توقع داشت مشتری صرفا دنبال خرید کالا...
Read More

25 اشتباه رایج در فروشندگی (درک نکردن احساس مشتری)

احساس مشتری را درک کنید خود را جای مشتری بگذارید _ با چنین شرایطی است که در می یابید چگونه در بازاریابی موثر عمل کنید. شریک شدن در احساس مشتری با آنچه که اغلب بازاریابها به آن شناخت مشتری می گویند، فرق فاحشی دارد. بین بازاریابها حرفی رایج است که می گویند: ((واقعیت این است...
Read More

اهداف فروشنده حرفه ای بخش 2

عرضه ی کمک های فنی به مشتریان در فروش کالا های صنعتی اغلب لازم است مهندسان به مشتریان کمک های فنی عرضه کنند. ((جیم پرکنیز)) یک فروشنده ی چسب صنعتی، به منظور رفع نیاز های فنی مشتریان خود در زمینه ی چسب باید دائما محصول ها یا فرآیند های مخصوصی را توصیه و به کار...
Read More

مهارت های یک فروشنده حرفه ای بخش 1

شغل فروشندگی، در مفهوم نسبتا ساده به نظر می رسد، این مفهوم که برای شرکت ها درآمد خلق کنیم. در دورانی که رقابت این قدر خشن است، فروشندگان روانه ی بازار می شوند و بر سر پول مشتریان، با سایر فروشندگان، که آنها نیز در جستجوی هدف مشابهی هستند، به رقابت بر می خیزند. جذب-مشتری...
Read More