برچسب

فروشنده موفق

انواع دیدگاه های برگزیده فروش (بخش 2)

دیدگاه های فروش ابزارهای مفیدی هستند ولی آن ها را نمی توان جایگزین جستجوی بزرگتر و عمیق تری نمود که برای نیازهای واقعی مشتری لازم است و ارزشی که محصول یا خدمات شما در انجام آن ها تامین می کند. فروش بر اساس قیمت فروش همیشه آسان نیست و هیچ بد نیست که به مشتری...
Read More

قدرت فروش با نگهداری سوابق مشتریان

قدرت فروش با نگهداری سوابق مشتریان تصور کنید چه می شد اگر شما فروشنده موفقی باهزاران مشترک کوچک و بزرگ باشید یا خودتان را به عنوان فروشنده ای مشغول مدیریت یک یا دو قرارداد مهم برای شرکت های چند میلیون دلاری و در حال مراوده با بیست تن یا بیشتر در هر شرکتی تصور کنید...
Read More

فروش و شناسایی باورهای محدودکننده

فروش و شناسایی باورهای محدودکننده یک جمله از فهرست زیر را انتخاب کنید که بازتابنده ی واژه ی مود تأکید شما باشد: برای موفقیت در فروش، شما باید بفروشید. برای موفقیت در فروش، شما باید بفروشید. برای موفقیت در فروش، شما باید بفروشید. برای موفقیت در فروش، شما باید بفروشید. برای موفقیت در فروش، شما...
Read More

فرمول فروشندگان خبره: هدایت، طرفداری و یا کنارکشیدن

ما به فروشندگان خبره ای نیاز داریم که رهبران فعالی باشند. در حرفه ما کلیشه ای هست که می گوید: 20 درصد کارکنان فروش، 80 درصد کار را تولید می کنند. این فروشندگان حرفه ای و سطح بالا سزاوار درآمدهای زیادند. فروشندگان ممتاز، سالیانه بین هشتاد هزار تا چند صد هزار دلار درآمد دارند. هیچ...
Read More

25اشتباه فروشندگی(شتابزدگی در فروش)

درذهن داشته باشید که دریافت سفارش از مشتری شما را دستپاچه نکند. در فروش هر کالا وارائه هر خدمتی در هر جا چهار مرحله مهم نقش دارند.به عبارت بهتر روند فعالیت فروش شما به چهار مرحله به شرح زیرتقسیم می شود:1)یافتن مشتری مناسب2)ملاقات مذاکره با مشتری3)ارائه کالا یا توضیح خدمات4)بستن قرارداد و دریافت سفارش. برای...
Read More