برچسب

فرایند بازاریابی

بازاریابی چیست؟

در بازاریابی، سر و کار با مشتری بیش از هر فعالیت دیگر کسب و کار است. به زودی از بازاریابی تعاریف کامل تری داده خواهد شد، اما اکنون به ساده ترین تعریف از بازاریابی می پردازیم: (( بازارایابی مدیریت روابط سودمند با مشتری است. اهداف دو گانه ی بازاریابی یکی جذب مشتریان جدید با وعده...
Read More