برچسب

زبان بدن

دستیابی به افکار دیگران با زبان بدن

زبان بدن یا Body language یکی از اجزای مهم ارتباطات غیر کلامی است که در برقراری ارتباطات روزمره جایگاه بسیار پر رنگی دارد. مهم ترین هدف یادگیری زبان بدن، دستیابی به افکار دیگران از طریق تعبیر حرکات بدن است. زبان بدن به انواع شکل های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری اشاره می کند که یک...
Read More