برچسب

جزئیات شروع مذاکره ی موفق

جزئیات شروع مذاکره ی موفق (بخش 3)

روش های پیشنهادی مختلفی برای کاهش نگرانی مشتری وجود دارند که اساس آن ها بر دروغ استوار است. “من فقط می خوام نظر شما را درباره ی این موضوع بدونم.” من نیامده ام اینجا که به شما چیزی بفروشم، من فقط می خواهم شما را با برنامه هایمان آشنا کنم.” تردیدی وجود ندارد، مشتریانی هستند...
Read More

جزئیات شروع مذاکره ی موفق (بخش 2)

جلوگیری از خروج زود هنگام بسیاری از فروشندگانی که اطلاعات و محصول خوبی دارند شکایت می کنند که به محض این که شروع به معرفی محصول خود کرده اند، مشتری از آن ها عذر خواهی کرده و آن ها بیرون می کند. کدام مشتریان واقعی هستند که خواهان محصولی باشند و به فروشنده اجازه ندهند...
Read More

جزئیات شروع مذاکره ی موفق (بخش 1)

بعد از این که روش شروع مذاکره انتخاب شد، سایر جزئیات مهم دیگر باید مورد توجه قرار گیرند. این جزئیات عبارتند از: 1 – تنظیم قرار ملاقات و حضور به موقع 2 – زمان نزدیک شدن به مشتری 3 – نشان دادن کارت ویزیت 4 – جلوگیری از خروج زود هنگام 5 – عذر خواهی...
Read More