برچسب

تبلیغ آنلاین

تبلیغات ثمربخش به صورت آنلاین: بخش2

اصطلاحات خاص تبلیغات در اینترنت بنرهای تبلیغاتی(Banner Ads) بنر های تبلیغاتی، آگهی های کوچکی هستند، که بر روی وبسایت جای دارند. شرکت ها معمولا بنر های تبلیغاتی را خودشان ایجاد می کنند، سایت های مناسب برای قرار دادن این بنر ها را پیدا می کنند و سپس یا آن را می خرند و یا با...
Read More