برچسب

تبلیغات نوروزی

تبلیغات نوروزی برند های ایرانی

یکی از کهن ترین جشن های به جا مانده از دوران باستان، عید نوروز است. از آنجایی که در این ایام دید و بازدید بسیاری وجود دارد و مردم به یک دیگر هدیه می دهند، تعدادی از افراد از این موقعیت به نحو شایسته ای استفاده کردند و با ایجاد کمپین های تبلیغاتی عید نوروز...
Read More

تبلیغات نوروزی برندها

حضور تبلیغاتی برندها در روزهای مناسبتی همیشه مورد توجه مخاطبان است. برندهایی که به مخاطبان خدمات ارائه می دهند، مانند یک دوست در روزهای احساسی و معنوی همراهشان باشند. در این راستا برندهایی که برای حضور در روزهای مناسبتی از قبل برنامه ریزی کرده و آگهی متفاوتی را ارائه کنند، بیشتر از مابقی مورد توجه...
Read More