برچسب

بهترین انتخاب نام برند

نکات راهنما در انتخاب نام برند

انتخاب نام برند برای یک محصول جدید، ترکیبی از هنر و علم است. آگاهی از برند نام هایی که ساده هستند، به راحتی تلفظ و نگارش می شوند، آشنا و با مفهوم هستند، متفاوت و منحصر به فردند و می توانند میزان آگاهی برند را در ذهن مصرف کننده تا حد زیادی افزایش دهند. برندینگ...
Read More