برچسب

برند بچتل

داستان برند بچتل

بچتل، پسر یکی از مالکان شرکت بچتل است که با ثروت 3 میلیارد دلار در سال 2010 در رده سیصد و شانزدهم فهرست ثروتمندان مجله فوربز قرار گرفت. شرکت بچتل یک شرکت پیشتاز جهانی در زمینه مهندسی، ساخت و ساز و مدیریت پروژه است. استفن دیوید بچتل پسر در 10 ماه مه سال 1925 به...
Read More