بیلبورد اتوبان تهران قم کد 266

کد 266

لیست بیلبوردهای اتوبان تهران قم

 لیست بیلبوردهای اتوبان تهران
لیست بیلبوردهای اتوبان تهران قم
لیست بیلبوردهای تبلیغاتی تهران
لیست بیلبوردهای  تبلیغاتی تهران قم
لیست بیلبوردهای  اتوبان

لیست بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران قم

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :3.2 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :266