بیلبورد اتوبان تهران قم کد 208

رزرو بیلبورد
کد 208

رزرو بیلبورد اتوبان تهران

رزرو بیلبورد اتوبان تهران
رزرو بیلبورد اتوبان تهران قم
رزرو بیلبورد تهران
تبلیغات بیلبورد تهران قم
رزرو بیلبورد اتوبان
رزرو بیلبورد اتوبان تهران قم
تبلیغات اتوبان تهران
تبلیغات محیطی اتوبان تهران

ابعاد:108 متر مربع

آدرس :51.6 کیلومتر مانده به قم

کد سازه:208