بیلبورد اتوبان تهران قم کد 209

رزرو بیلبورد
کد 209

رزرو بیلبورد اتوبان

رزرو بیلبورد اتوبان تهران
رزرو بیلبورد اتوبان تهران قم
رزرو بیلبورد تهران
تبلیغات بیلبورد تهران قم
رزرو بیلبورد اتوبان
رزرو بیلبورد اتوبان تهران قم
تبلیغات اتوبان تهران
تبلیغات محیطی اتوبان تهران

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :49.7 کیلومتر مانده به قم