بیلبورد اتوبان تهران قم کد 210

رزرو بیلبورد
کد 210

رزرو بیلبورد

رزرو بیلبورد اتوبان تهران
رزرو بیلبورد اتوبان تهران قم
رزرو بیلبورد تهران
تبلیغات بیلبورد تهران قم
رزرو بیلبورد اتوبان
رزرو بیلبورد اتوبان تهران قم
تبلیغات اتوبان تهران
تبلیغات محیطی اتوبان تهران

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :  49.2کیلومتر مانده به قم

کد سازه:210