بیلبورد اتوبان قم تهران کد 137

کد 137

تبلیغات محیطی قم تهران

تبلیغات محیطی قم
تبلیغات محیطی اتوبان قم تهران
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم به سمت تهران

ابعاد:150 متر مربع

آدرس :33.2 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:137