بیلبورد اتوبان قم تهران کد 138

کد 138

تبلیغات محیطی قم

تبلیغات محیطی قم

تبلیغات اتوبان
تبلیغات محیطی اتوبان قم تهران
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
بیلبورد اتوبان

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :33.8 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:138