بیلبورد اتوبان قم تهران کد 139

تبلیغات اتوبان
کد 139

تبلیغات محیطی قم

تبلیغات محیطی قم
تبلیغات محیطی اتوبان قم تهران
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
بیلبورد اتوبان
تبلیغات اتوبان

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :34.9 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:139