بیلبورد اتوبان قم تهران کد 142

کد 142

تبلیغات محیطی قم

تبلیغات محیطی قم
تبلیغات محیطی اتوبان قم تهران
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
بیلبورد اتوبان
تبلیغات اتوبان

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :37 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:142