بیلبورد اتوبان قم تهران کد 140

تبلیغات اتوبان
کد 140

تبلیغات محیطی قم

تبلیغات محیطی قم
تبلیغات محیطی اتوبان قم تهران
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
بیلبورد اتوبان
تبلیغات اتوبان

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :35.3 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:140