بیلبورد اتوبان تهران قم کد 258

کد 258

تبلیغات محیطی اتوبان خلیج فارس

تبلیغات محیطی اتوبان خلیج فارس

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :10 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :258